Ilmoittaudu

Rytmihäiriöiden syy kannattaa selvittää

18.07.2019 klo 13:00

Satunnaisista muljahduksista tai muutamista lisälyönneistä ei tarvitse huolestua, mutta levossa äkillisesti läpättämään alkava sydän kannattaa tutkia.

Normaalia sydämen rytmiä kutsutaan sinusrytmiksi. Rytmihäiriöissä (arytmioissa) sydämen sähköinen säätely häiriintyy eri syistä. Rytmihäiriöt ilmenevät lisälyönteinä, tykytyksinä, harvalyöntisyytenä tai epäsäännöllisenä sykkeenä.

Sydämen rytmihäiriöt ovat varsin yleisiä. Esimerkiksi valvominen tai runsas alkoholin käyttö voivat aiheuttaa niitä. Tavallisimpia rytmihäiriötuntemuksia ovat ”muljahtelut”, ”väliin jättämiset”, tykytykset ja epäsäännöllisyys. Ikääntyminen puolestaan altistaa sydämen eteisvärinälle, joka tuntuu sykkeen epätasaisuutena, tiheytenä ja ”jatkuvana lepatuksena”.

Sydänsairaalassa työskentelevä kardiologian erikoislääkäri Harri Saarinen sanoo, että harmittomankin tuntuisen, mutta normaalia elämää häiritsevän tai muutoin mieltä kaihertavan rytmihäiriön syy on hyvä selvittää.

- Ensilinjan tutkimuksiksi sopivat yleislääkärin tekemä haastattelu ja tutkimus sekä sydänfilmi. Jos rytmihäiriöön liittyy silmissä mustenemista, tajunnan menetys, rintakipua, voimattomuutta tai pyörrytyksen tunnetta, tarkempiin tutkimuksiin pitää hakeutua heti ja tarvittaessa ambulanssilla, Saarinen muistuttaa.

Kestävyysharjoittelu altistaa rytmihäiriöille

Rytmihäiriöitä voidaan tutkia sydänfilmillä (EKG), rasitus-EKG:llä, sydämen rytmin vuorokausirekisteröinnillä (Holter) tai sydämen ultraäänitutkimuksella. Viimeksi mainitussa voidaan arvioida mm. sydämen koko, rakenne, supistumistoiminta ja mahdolliset läppäviat.

- Todettua rytmihäiriötä voidaan tarvittaessa hoitaa erilaisilla lääkkeillä sekä joissain tilanteissa myös katetriablaatiohoidolla, Saarinen kertoo.

Hän sanoo, että säännöllinen ja pitkään jatkunut kestävyysharjoittelu voi altistaa eteisvärinälle, sillä se voi aiheuttaa sydämen eteisten sähköistä uudelleenmuovautumista.

- Kestävyysharjoittelun hyödyt sydänterveydelle kumoavat silti harjoittelusta mahdollisesti aiheutuvat haitat. Rytmihäiriökin on yleensä hyvin hoidettavissa, kunhan se aiheuttaja saadaan selville, eikä se yleensä estä harjoittelun ja harrastuksen jatkamista.

Sydänsairaala tuntee urheilijan sydämen

Sydänsairaalan uusi urheilukardiologiaan eli urheilijoiden sydänongelmiin erikoistunut klinikka palvelee sekä aktiivikuntoilijoita että huippu-urheilijoita. Urheilukardiologian klinikka tarjoaa kaikki sydänterveyden kannalta merkittävät palvelut. Palvelut tuotetaan Helsingin ja Tampereen Sydänsairaaloissa.

Lisätietoja: www.sydansairaala.fi